An ninh - Quốc phòng

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng

Sáng 23-3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025.