Áp dụng chi trả mức thưởng mới đối với danh hiệu nghệ sĩ

Nguyễn Ánh Hiền
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-1-2024 quy định mức thưởng mới của các nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Theo đó, tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 dự kiến được tổ chức vào ngày 31-1 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ áp dụng chi trả mức thưởng mới. Sự kiện vinh danh gần 400 nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa-nghệ thuật. Tiền thưởng đối với danh hiệu NSND bằng 12,5 lần mức lương cơ sở, cụ thể là 22,5 triệu đồng; số tiền thưởng cho NSND tương đương với các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân. Danh hiệu NSƯT có mức thưởng 16,2 triệu đồng, tương đương với danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú.