Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam góp phần cải thiện cuộc sống người lao động Lào

3 ngày trước

Với số vốn đầu tư giai đoạn 2024-2028 là 750 triệu USD, Công ty Nông nghiệp Nam Lào được kỳ vọng tạo ra nhiều công ăn việc làm, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.