Hợp tác Việt - Đức trong “Chuyển đổi Kép” thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

14:28 09/04/2024

(tapchivietduc.vn) - Ngày 09/4/2024, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ công bố “Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023" với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh”.