Chính sách

Trợ cấp một lần cho sĩ quan làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi thôi phục vụ tại ngũ được thực hiện thế nào?

10:16 22/09/2023

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 1-8-2023, với nội dung: “Cử tri đề nghị quan tâm trợ cấp một lần đối với sĩ quan có thời gian trực tiếp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi thôi phục vụ tại ngũ”.