Chính sách

Chính phủ ban hành 17 hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

3 giờ trước

(tapchivietduc.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).