Chính sách

Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia

(tapchivietduc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.