Bình Dương: Công nghệ năng lượng sạch bền vững tỏa sáng tại triển lãm vùng Đông Nam Bộ 2023

Tran Huy
(Tapchivietduc.vn) - Từ 05/9 – 10/9/2023, hơn 200 doanh nghiệp sẽ tham gia Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Bình Dương năm 2023 tại Trung tâm triển lãm WTC Expo thành phố mới Bình Dương.

Nhóm phóng viên