Bình Dương: Triển lãm kết nối giao thương Đông Nam Bộ của Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương

Tran Huy
(Tapchivietduc.vn) - Ngày 25/8, Triển lãm kết nối giao thương khu vực Đông Nam bộ do Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương tổ chức. Với mục tiêu thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hệ sinh thái.

Nhóm Phóng Viên