Điểm mới của hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử

Tran Huy

Từ ngày 1/3 tới, công dân Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử. Loại hộ chiếu này có tính bảo mật thông tin cao hơn hộ chiếu giấy thông thường, tránh nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân của người được cấp.

[Infographic] Điểm mới của hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ảnh 1

PHƯƠNG NAM - NGÂN ANH