Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lê Quang Vinh
(Tapchivietduc.vn) - Ngày 17 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dựa trên Quyết định số 1750/QĐ-TTg về việc Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương; ông Hồ Văn Niên, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Trương Hải Long, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và các nhà khoa học; cùng đại diện lãnh đạo một số tỉnh bạn.

Đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh HNC)

Ông Trương Hải Long - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị và nhấn mạnh đây là tiền đề rất quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhà đầu tư, doanh nghiệp, toàn thể Nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch; từ đó, thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, giúp cho tỉnh Gia Lai cất cánh, sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia.

Ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc (HNC)

Nội dung quy hoạch tỉnh Gia Lai đã nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển và mục tiêu của tỉnh đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát trong thời kỳ quy hoạch tỉnh Gia Lai: “ Đến năm 2030, Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Là tỉnh tiên phong trong vùng về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với chuyển đổi số và kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập. Hình thành các mô hình nông nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh; nông nghiệp hữu cơ có thương hiệu. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, phục vụ nông nghiệp; phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ để xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển kinh tế rừng gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo sinh kế cho người dân. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa tỉnh Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên. Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng bản sắc văn hóa Gia Lai, trọng tâm là con người Gia Lai, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: “Quy hoạch tỉnh Gia Lai là bước chuyển hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23 - NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu phát triển tỉnh Gia Lai trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa…”. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Gia Lai có tiềm năng về tài nguyên nước, thủy điện, năng lượng tái tạo và có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp dược liệu gắn với chế biến nhờ đất đai màu mỡ, bằng phẳng. Ngoài ra, Gia Lai có diện tích rừng rất lớn với độ che phủ cao rất phù hợp để phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái, kinh tế trung hòa các bon…”; Phó thủ tướng Chính phủ cho biết: “Chính phủ sẽ hết sức quan tâm để làm sao đưa vùng đất giàu tiềm năng này tiếp tục phát triển bền vững nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. Với thành tựu và nền tảng được tạo lập, cùng truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, chúng ta tin tưởng Gia Lai sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia”.