Kết quả Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI

Lương Tiểu Quyên
Ngày 2/12, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy.

Nhập dẫn lời

b9dbf93676fadfa486eb-1701523185.jpg
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thông báo đến các đại biểu tham dự Hội nghị kết quả Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI. Theo đó, ngày 2/12/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 24 đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. (2) Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. (3) Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. (4) Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ Thành phố.

956a0f43818f28d1719e-1-1701523185.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Trong vòng 1 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI đã hoàn thành các chương trình đề ra. Trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Hội nghị thống nhất với báo cáo đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy và nhấn mạnh 10 nội dung phương hướng nhiệm vụ chủ yếu toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các cấp gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, nguyên tắc hoạt động của Đảng, Nhà nước; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt những việc phải làm, nâng cao đạo đức và hiệu quả công vụ. Tiếp tục cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện, đưa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73 của Chính phủ về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung vào thực tiễn cuộc sống ở tất cả các ngành, các cấp.

Tiểu Quyên