Kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022

Tran Huy
Theo kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.134.482ha.

[Infographics] Ket qua thong ke dien tich dat dai cua ca nuoc nam 2022 hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.134.482ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 28.002.574ha diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.961.324ha và diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.170.584ha.

So với kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021, trong năm 2022, diện tích đất nông nghiệp đã tăng thêm 8.255ha.

Các loại đất nông nghiệp gồm đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất nông nghiệp khác, trong nhóm đất nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa là hơn 3.930.351ha; đất lâm nghiệp là 15.467.658ha./.

(TTXVN/Vietnam+)