Nhiều quy định mới về khám, chữa bệnh

Nguyễn Ánh Hiền
Nhằm triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, Chính phủ đã ban hành nghị định, Bộ Y tế ban hành các thông tư hướng dẫn. Trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhiều nội dung quan trọng đã được bổ sung, quy định chi tiết hơn.
benh-vien-k-2020-1705290834.jpg
Sử dụng robot phẫu thuật cho người bệnh ung thư đường tiêu hóa tại Bệnh viện K. (Ảnh HÀ THÁI)

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đưa ra nhiều điểm mới trong cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hành nghề; cụ thể hóa các nội dung về hướng dẫn thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề và đăng ký hành nghề trong khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia trong kiểm tra, đánh giá năng lực người hành nghề.

Điểm nổi bật trong quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP là xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa vào năng lực chuyên môn, năng lực hỗ trợ kỹ thuật, năng lực đào tạo thực hành và năng lực nghiên cứu khoa học.

Quy định mới đã rút ngắn thời gian thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh, từ 18 tháng xuống còn 12 tháng đối với bác sĩ; từ 9-12 tháng xuống còn 6-9 tháng đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đã được giảm bớt và đơn giản hóa, trong đó, đã bỏ phiếu lý lịch tư pháp, thay thế lý lịch cá nhân bằng sơ yếu lý lịch tự thuật, không bắt buộc xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã trong sơ yếu lý lịch.

Kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề được thực hiện từ ngày 1/1/2027 đối với bác sĩ; từ 1/1/2028 đối với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Với ba chức danh hành nghề mới bao gồm: dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng đã được quy định cụ thể về thực hành, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp phép hành nghề để thực hiện cấp giấy phép hành nghề từ 1/1/2024, tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ 1/1/2029 theo lộ trình của Luật.

Một số hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được bổ sung, điều chỉnh, trong đó có một số loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới như: phòng khám bác sĩ y khoa, phòng khám y sĩ, phòng khám liên chuyên khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, cơ sở kính thuốc có thực hiện đo kiểm tra tật khúc xạ, cơ sở lọc máu… Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã cụ thể hóa danh mục bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Điểm nổi bật trong quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP là xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa vào năng lực chuyên môn, năng lực hỗ trợ kỹ thuật, năng lực đào tạo thực hành và năng lực nghiên cứu khoa học. Như vậy, việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật sẽ không phụ thuộc vào cấp hành chính mà hoàn toàn căn cứ vào năng lực chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96 cũng đã quy định chi tiết quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan đến áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Quy định mới đã giới hạn hai nhóm thuộc kỹ thuật mới, phương pháp mới so với ba nhóm trước đây.

Như vậy, theo luật và nghị định mới, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật lần đầu tiên tại cơ sở đó nếu không thuộc nhóm kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng trên thế giới hay tại Việt Nam thì chỉ áp dụng thủ tục bổ sung danh mục kỹ thuật hoặc áp dụng quy định về chuyển giao kỹ thuật, các quy trình đã được đơn giản hóa so với quy định trước đây.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa cũng nhấn mạnh, luật và nghị định mới bổ sung vấn đề huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và tình trạng khẩn cấp. Đây là những quy định tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đã xảy ra trong thực tiễn chống đại dịch Covid-19 những năm qua cũng như cụ thể hóa Nghị quyết số 30 của Quốc hội và Nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lần này các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng quy định khá chi tiết, như điều kiện liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm, quy định về tài chính, cơ chế hỗ trợ cho một số đối tượng ưu tiên, xã hội hóa. Mặt khác, cụ thể hóa các quy định về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; mua trả chậm, trả dần và mượn thiết bị y tế; vấn đề tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, kinh phí cho hoạt động cấp cứu ngoại viện, một số chi phí trong chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh, nuôi dưỡng đối với người bệnh không có thân nhân, người tử vong không có người nhận tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh việc tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Bộ Y tế đã ban hành các thông tư nhằm cụ thể hóa một số nội dung được nêu trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Như các quy định liên quan đến phạm vi hành nghề, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, y tế thuộc đơn vị, cơ quan, tổ chức, nội dung thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và hoạt động của hội đồng chuyên môn trong giải quyết tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh, mẫu hồ sơ bệnh án.

Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ 92 thủ tục hành chính, ban hành 34 thủ tục hành chính mới, thay thế ba thủ tục hành chính để thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.