Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vũ Xuân Kiên
Ngày 22/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 1456/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi ranh giới Quy hoạch có diện tích tự nhiên hơn 5.155 km2, bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và phần không gian biển.
quang-ngai-1700734745.jpg
Một góc thành phố Quảng Ngãi. (Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ)

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 của tỉnh đạt 7,25-8,25%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700-7.900 USD.

Quảng Ngãi sẽ tập trung phát triển thương mại theo hướng đổi mới sáng tạo, số hóa, công nghệ hóa phương thức kinh doanh; thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ tổng hợp, siêu thị, trung tâm thương mại và chợ tại các vùng đô thị và ven biển có khu du lịch phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức bán buôn và bán lẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng địa phương,...