Phú Thọ: Xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Tran Huy
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty vi phạm khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, hồ sơ khai thác nước dưới đất.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt 123 triệu đồng đối với trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp trên địa bàn xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn và xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập thuộc Công ty Cổ phần Asean Resort Thương mại và Chăn nuôi do có những vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải sau biogas tại trang trại cho thấy các thông số như chất rắn lửng lơ trong nước (TSS) vượt 1,97 lần, thông số BOD5 vượt 1,77 lần, thông số COD vượt 1,24 lần, thông số coliform vượt 1,4 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Hiện ao lắng không được lót đáy, chống thấm.

Công ty chưa thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất trình thẩm định cấp phép theo quy định. Dự án đang hoạt động khai thác nước dưới đất với quy mô, lưu lượng hiện tại là 45 m3/ngày đêm.

Cùng với việc xử phạt, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty khẩn trương cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng hệ thống xử lý đảm bảo chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường đáp ứng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải Chăn nuôi; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, hồ sơ khai thác, sử dụng nước dưới đất trình thẩm định, cấp phép theo quy định.

Công ty cần lưu ý các quy định về chuyển giao chất thải (sinh hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại), chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Công ty khẩn trương khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/11.

Phân tích mẫu nước thải từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt Việt Nam tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu nước thải cho kết quả có 4 chỉ tiêu vượt mức cho phép.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn phối hợp theo dõi, giám sát Công ty Cổ phần Asean Resort Thương mại và Chăn nuôi thực hiện kết luận này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp đi vào hoạt động từ năm tháng 1/2021 với quy mô chăn nuôi 2.400 con lợn nái/năm trên diện tích 80.232,6 m2.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Asean Resort Thương mại và Chăn nuôi, hiện nay, quy mô chăn nuôi của trang trại là 600 lợn nái, 1.800 lợn hậu bị./.

(TTXVN/Vietnam+)