Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em 

Mai Xuân Bắc
(Tapchivietduc.vn) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện con người bắt đầu từ phát triển toàn diện trẻ em, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa; gắn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em với giải quyết kịp thời các vấn đề về trẻ em. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án, kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn phát triển và hội nhập mới của đất nước”.

thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nguyen-thi-ha-pld-1700131487.jpg

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Tham dự Hội nghị có hơn 160 đại biểu của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội, chuyên gia và đại diện của 45 tỉnh, thành phố. Có gần 30 tham luận, báo cáo được trình bày, trao đổi tại Hội nghị. Các báo cáo, tham luận đánh giá mức độ quan tâm, trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp được Thủ tướng giao trong các quyết định và trong các kế hoạch triển khai do các bộ, ngành, địa phương xây dựng, thông qua.

hoi-nghi-so-ket-danh-gia-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-cac-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tre-em-pld-1700131487.jpg

Hội nghị có sự tham dự của hơn 160 đại biểu. Ảnh: BTC.

Tại Hội nghị, các giải pháp của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp thực hiện các quyết định được tập trung thảo luận; đặc biệt việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân về phân bổ ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực để triển khai công tác phát triển toàn diện trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em tại địa phương, cơ sở cần được phổ biến, nhân rộng.

Kết quả cũng như những khó khăn, thách thức khi thực hiện các giải pháp, mô hình, phương thức giải quyết, can thiệp, hỗ trợ để phát triển toàn diện trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và vận động xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi được phân tích, đánh giá để tiếp tục thực hiện tại các địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở, cộng đồng dân cư và gia đình.

Nhiều kiến nghị, giải pháp để đạt được mục tiêu, kết quả, hiệu quả của các đề án, kế hoạch, chương trình về trẻ em đến năm 2025 và 2030 cũng được các đại biểu đề xuất. Sau Hội nghị các Bộ, ban, ngành và các địa phương tiếp tục áp dụng các kinh nghiệm, giải pháp, mô hình hiệu quả, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Phương