Bình Dương: Công nghệ năng lượng sạch bền vững Biogas Hochreiter tỏa sáng tại Triển lãm vùng Đông Nam Bộ 2023

Vũ Xuân Kiên
(tapchivietduc.vn) - Từ 05/9 - 10/9/2023, hơn 200 doanh nghiệp sẽ tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Bình Dương năm 2023 tại Trung tâm triển lãm WTC Expo thành phố mới Bình Dương, trong đó có công nghệ khí sinh học của Biogas Hochreiter đến từ CHLB Đức.
TCVĐ