GRDP 6 tháng năm 2024 của tỉnh Ninh Bình ước tăng 8,19%

Tran Huy
Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2024 ước tính đạt 26.838,9 tỷ đồng, tăng 8,19 % so với cùng kỳ năm ngoái.

0407GDPninhbinh1.jpg

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 26.838,9 tỷ đồng, tăng 8,19 % so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng./.

(TTXVN/Vietnam+)