Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chính sách mới của Sở NN&PTNT và Sở GTVT

Tran Huy
(Tapchivietduc.vn) - Theo thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới Lãnh đạo các cơ quan báo chí, vừa qua Thành phố đã phê duyệt, ban hành một số các chính sách mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Sở GTVT đề xuất và xây dựng kế hoạch

Ảnh minh họa

Theo đề xuất của Sở NN&PTNT, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Việc ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi là hoàn thiện Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông; hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật mới. Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố;

Nhằm hoàn chỉnh các quy định trong quản lý Nhà nước, góp phần lập lại trật tự và mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố; đảm bảo giao thông an toàn, vệ sinh môi trường đô thị; có cơ sở khai thác hiệu quả lòng đường, hè phố, phù hợp với đặc thù đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Sở Giao thông vận tải đã chủ trì xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị, hoàn chỉnh gởi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố (thay thế cho Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008). Theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND quy định:

Có 09 trường hợp được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố: (1)Tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang; (2) Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; (3) Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe; (4) Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông; (5) Bố trí đường dành cho xe đạp; (6) Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội), tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; (7) Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội); (8) Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình; (9) Điểm trông, giữ xe có thu phí.

Có 03 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường: (1) Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa; (2) Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; (3) Bố trí điểm trông, giữ xe có thu phí.

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phải đảm bảo nguyên tắc chung: lòng đường, hè phố phải được ưu tiên cho mục đích giao thông. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các trường hợp nêu trên phải bảo đảm các nguyên tắc: không gây mất trật tự an toàn giao thông; phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu từ 1,5 mét; phần lòng đường còn lại đủ bố trí tối thiểu 02 (hai) làn xe ô tô cho một chiều lưu thông; phải được phân định cụ thể với phần dành cho giao thông; phù hợp công năng và kết cấu chịu lực của lòng đường, hè phố; và phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận. Tùy theo nhu cầu sử dụng, các tổ chức, cá nhân hoặc Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát, xây dựng phương án sử dụng đảm bảo nguyên tắc chung và phương án cụ thể cho từng tuyến đường, vị trí theo quy định của Quyết định 32/2023/QĐ-UBND, tổ chức thực hiện theo lộ trình phù hợp với thực tế, đặc thù đô thị của từng khu vực trên địa bàn quản lý.

PV