Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vũ Xuân Kiên
(tapchivietduc.vn) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương (từ 2-8/10), nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tạp chí điện tử Việt - Đức trân trọng giới thiệu Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị.

Nguồn Video Clip: VTV

Nguồn Video Clip: VTV