Việc điều chỉnh giá điện từ 9/11 tác động như thế nào đến người dân?

Tran Huy
Từ ngày 9/11, giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương ứng tăng 4,5% so với giá bình quân hiện hành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh giá, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.
[Infographic] Việc điều chỉnh giá điện từ 9/11 tác động như thế nào đến người dân?