Vĩnh Long: Hiệp hội dừa Việt Nam khảo sát nhà dừa Cocohome để công nhận Nhà dừa Việt Nam

Tran Huy
(tapchivietduc.vn) - Vừa qua, Hiệp hội dừa Việt Nam phối hợp với Bộ Văn Hóa - Thể Thao - Du lịch; Sở Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch tỉnh Vĩnh Long, tổ chức chuyến khảo sát Nhà dừa Cocohome tại tỉnh Vĩnh Long, để làm cơ sở nghiên cứu công nhận nơi đây trở thành “Nhà dừa Việt Nam”. Điểm du lịch sẽ được Hiệp hội báo cáo về Cục Du lịch Việt Nam và đến Cộng đồng dừa thế giới International Coconut community – ICC để thúc đẩy các sự kiện quảng bá du lịch của tỉnh.

Nhóm phóng viên