Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos năm 2024

Tran Huy
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos năm 2024 là hội nghị có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch Covid-19 với khoảng 3.000 đại biểu tham dự, trong đó có lãnh đạo của gần 70 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế, đánh dấu mức tham dự còn cao hơn cả trước thời kỳ đại dịch Covid-19.
[Infographic] Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos năm 2024 ảnh 1

NHÃ NAM