Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 898.000 tỷ đồng, bằng 53% dự toán

Vũ Xuân Kiên
Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đã đạt trên 898 nghìn tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngân sách Trung ương đạt 56,5%, ngân sách địa phương đạt 49% dự toán.
do-thi-1717569682.jpg
Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành gần 126 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11 năm, lãi suất bình quân 2,24 %/năm trong 5 tháng của năm. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 5/6, Bộ Tài chính thông tin cho biết thu ngân sách Nhà nước trong tháng Năm đạt xấp xỉ 151 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 118 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán, thu từ dầu thô đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 11% so dự toán.

Bên cạnh đó, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 28 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 38 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán; Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng trên 10 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đã đạt trên 898 nghìn tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ năm 2023 (trong đó, ngân sách Trung ương ước đạt 56,5% dự toán, ngân sách địa phương đạt 49% dự toán).

Cùng với đó, chi ngân sách 5 tháng đạt gần 657 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 22% dự toán Quốc hội quyết định. Tỷ lệ giải ngân ước đạt 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 42,5% dự toán, tăng 10%; Chi thường xuyên ước đạt khoảng 37% dự toán, tăng gần 2% so cùng kỳ năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/5, Bộ đã thực hiện phát hành gần 126 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11 năm, lãi suất bình quân 2,24 %/năm./.