Chính trị

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị Nước của Liên hợp quốc

Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) Rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu của thập kỷ hành động “Nước vì sự phát triển bền vững” giai đoạn 2018-2022, ngày 23-3, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự với tư cách diễn giả chính tại phiên đối thoại về hợp tác nước.