Kinh doanh

Công ty TNHH chế biến Hải Sản Vạn Hoa: Chất lượng và sức khỏe người tiêu dùng

Nước mắm Vạn Hoa là sản phẩm truyền thống nổi tiếng được sản xuất tại làng nghề Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sản phẩm này được chế biến hoàn toàn bằng phương pháp thủ công để đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho người sử dụng.