Gen Z với thế mạnh công nghệ: Phát huy tính sáng tạo tại nơi làm việc

Với những thế mạnh vốn có, các nhân tố thuộc thế hệ Z đang phát huy năng lực sáng tạo với những hình thức thể hiện mới mẻ và táo bạo, thể hiện tiềm năng lớn tại môi trường làm việc của mình.