Tư vấn

Công bố danh sách nội dung đã được xác thực cho hoạt động quảng cáo

Bản danh sách nội dung "đã được xác thực” trên mạng (White List) gồm danh sách đã được cấp phép của 301 báo, tạp chí điện tử; 1.381 trang thông tin điện tử tổng hợp và 953 mạng xã hội.