Tư vấn

Sáng tạo và hiệu quả các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn

11:21 23/06/2023

(tapchivietduc.vn) - Ngày 22/6 tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động truyền thông và trao thưởng cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4/2023.