Doanh nhân

Nâng cao quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023

Ngày12/3, tại Hà Nội, diễn ra mít-tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 và chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.