Chương trình - Dự án

Đức phát hành thẻ giao thông đi trong toàn quốc chỉ 49 euro mỗi tháng

Chính phủ liên bang và chính quyền các bang của Đức sẽ cùng tài trợ phát hành thẻ giao thông Deutschlandticket, dự kiến chi phí khoảng 1,5 tỷ euro/năm, cho phép người dân đi lại khắp đất nước.