Đầu tư - Tài chính

Hải Phòng thu hút thêm gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

3 ngày trước

(Tapchivietduc.vn) - Trong tháng 9/2023, TP Hải Phòng tiếp tục trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng số vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD.