Tin nhanh trong nước

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2023-2028 của Hiệp hội Đầu tư Xây dựng – Dịch vụ Nông lâm Việt Nam)

1 ngày trước

(Tapchivietduc.vn) - Ngày 24 tháng 9 năm 2023, Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông Lâm Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2023-2028) tại Hà Nội.