Xe - Công nghệ

Đề xuất quy định về quản lý tài nguyên Internet có gì mới?

3 giờ trước

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet...