Xe - Công nghệ

Trung Quốc tiếp tục phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo

14 giờ trước

Vệ tinh mang tên Yaogan-33 04 của Trung Quốc bay thành công vào quỹ đạo sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, phòng chống thiên tai và cứu trợ.