Hội thảo - Hội nghị

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Việt - Đức giao lưu cùng Lãnh đạo GBA và AHK Việt Nam (CHLB Đức)

17:44 27/06/2023

(tapchivietduc.vn) - Mới đây, Nhà báo Nguyễn Xuân Hải, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Việt - Đức đã giao lưu cùng Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) cùng các hội viên của GBA và AHK Việt Nam.