Phong cách

Ông Phan Anh Sơn giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO

18:25 15/09/2023

Thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định cho ông Phan Anh Sơn.