Môi trường - Đô thị

NASA: Lượng băng biển bị mất đủ để bao phủ toàn bộ lục địa nước Mỹ

11 giờ trước

Các nhà khoa học theo dõi diện tích băng biển dao động hằng năm và theo mùa vì băng biển ảnh hưởng lớn đến các hệ sinh thái vùng cực của Trái Đất và đóng một vai trò đáng kể đối với khí hậu toàn cầu.