Lao động – Việc làm

Nắm bắt biến động của thị trường lao động

Năm 2023, theo dự báo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thị trường lao động sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức; đòi hỏi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương phải nắm bắt tình hình biến động của thị trường lao động, kịp thời có những biện pháp kết nối cung-cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với người lao động.