Văn bản

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

10:05 26/08/2023

(Tapchivietduc.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg (ngày 25/8/2023), ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.