Văn bản

Phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(Tapchivietduc.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 -...