Văn bản

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường

3 ngày trước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2024/TT-BTC ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập.