Giao thông

Kết luận của Thường trực Chính phủ về 2 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

(Tapchivietduc.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 24/3/2023 Kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.