Văn hóa và Sự kiện

Cục Di sản văn hóa: Sẽ sớm có kết quả hồi hương ấn 'Hoàng đế chi bảo'

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa khẳng định dù ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" thuộc sở hữu cá nhân thì cũng sẽ không có chuyện cổ vật quý giá này lại bị bán ra nước ngoài một lần nữa.