Ủy ban Thương mại Mỹ: Amazon vi phạm luật chống độc quyền

13 giờ trước

Theo đơn kiện, Amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn người bán hàng bên thứ 3 và người bán chào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên Amazon.