Khối doanh nghiệp Trung ương phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh

2 ngày trước

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.