Quốc phòng - An ninh

Quan hệ Việt-Lào phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng

1 ngày trước

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển.