Giải trí

Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Pháp

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.