Giải trí

Khai thác hiệu quả thư viện

10:10 28/08/2023

Sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn giúp mang lại nhiều lợi ích cho người đọc. Vì thế, Quân đội ta đã quan tâm tới việc trang bị sách, báo, tài liệu cho bộ đội từ rất sớm.