Tin nhanh quốc tế

Gần 73% cử tri Belarus đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên

4 giờ trước

Trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên trong lịch sử đất nước, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện và hội đồng địa phương ở Belarus đạt 72,98%.