Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2023-2028 của Hiệp hội Đầu tư Xây dựng – Dịch vụ Nông lâm Việt Nam)

Tran Huy
(Tapchivietduc.vn) - Ngày 24 tháng 9 năm 2023, Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông Lâm Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2023-2028) tại Hà Nội.

Ngày 24 tháng 9 năm 2023, Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông Lâm Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2023-2028) tại Hà Nội.

                      

Tham dự Đại hội có đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Thông qua chương trình Đại hội, lãnh đạo Hiệp hội trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I (2016-2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2023-2028); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I; báo cáo tài chính của Hiệp hội, báo cáo thực hiện điều lệ năm 2016.

Đại hội đã Bầu 15 ủy viên ban chấp hành, 5 uỷ viên thường vụ và bầu ông Nguyễn Văn Sơn tái cử là Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông Lâm Việt Nam nhiệm kỳ II (2023-2028).

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội được đại diện Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT lên tặng hoa chúc mừng.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp!