Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tran Huy
(Tapchivietduc.vn) - Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là một công cụ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk hoạch định phương hướng, chiến lược, điều hành và quản lý về các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các yếu điểm, khơi thông nguồn lực đảm bảo phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 17/01/2024, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk được xây dựng dựa trên những lợi thế về vị trí địa lý, tự nhiên, con người của thủ phủ Tây Nguyên, nhằm cụ thể hóa chủ trương hành động của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam hình thành đồng bộ hệ thống các quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia 6 vùng và các quy hoạch tỉnh. Để quy hoạch phát huy được giá trị trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk và các địa phương rà soát lại quy hoạch vùng Tây Nguyên, để từ đó nhìn thấy vị trí trung tâm tỉnh Đắk Lắk trong mối liên kết các tiểu vùng Tây Nguyên với các khu vực Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, các nước khu vực Đông Nam Á.