Gia Lai cung cấp số liệu 24 dự án cây xanh cho Bộ Công an

Nguyễn Ánh Hiền
Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tại tỉnh Gia Lai, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về 24 dự án liên quan Công ty Công Minh để phục vụ công tác điều tra.
Tỉnh Gia Lai có 24 dự án cây xanh được Bộ Công an yêu cầu cung cấp số liệu.
Tỉnh Gia Lai có 24 dự án cây xanh được Bộ Công an yêu cầu cung cấp số liệu.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin và tài liệu liên quan các dự án cây xanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cung cấp bảng thống kê chi tiết danh mục vật tư; bảng thống kê các nhà thầu tham gia thực hiện dự án; bảng thống kê tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu và bảng dự toán chi tiết đã được phê duyệt.

Tại công văn của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thống kê chi tiết 24 dự án trồng và chăm sóc cây xanh tại tỉnh Gia Lai cần phải cung cấp thông tin, gồm: huyện Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa có 1 dự án; huyện Krông Pa, thành phố Pleiku có 2 dự án; huyện Chư Pưh có 3 dự án; huyện Đăk Pơ, Chư Sê có 4 dự án và huyện Phú Thiện có 6 dự án. Tất cả các dự án này được thực hiện từ năm 2019 đến 2023.